đào tạo dành cho quản lý

KHÓA HỌC KHAI GIẢNGHỌC PHÍKHUYẾN MÃI
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 15/08/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 27/08/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung12/09/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung14/10/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung16/11/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung10/12/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ23/12/20225.800.000 VNĐ4.000.000 VNĐ
Kinh Doanh & Marketing trên Thương Mại Điện Tử31/10/202210.600.000 VNĐ7.900.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 06/08/20226.800.000 VNĐ6.000.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp05/11/20226.800.000 VNĐ4.000.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 19/08/20224.800.000 VNĐ3.000.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 19/08/20224.600.000 VNĐ3.300.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân18/11/20224.600.000 VNĐ3.300.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia16/12/202212.800.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

KHÓA HỌCKHAI GIẢNGHỌC PHÍKHUYẾN MÃI
Tài chính dành cho Lãnh đạo Đang cập nhật2.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả22/07/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả24/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả26/09/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả28/10/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả23/11/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả28/12/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc10/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc08/10/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc05/12/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 20/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp24/09/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp19/11/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo không chuyên07/09/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo không chuyên05/11/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại17/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại10/10/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 14/12/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 23/04/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 20/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 26/11/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 14/08/20222.200.000 VNĐ1.200.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người09/09/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người30/09/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả10/09/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả12/11/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại19/08/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 19/09/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại16/11/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Marketing Digital29/10/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Quản lý con người 13/08/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Quản lý con người 21/09/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Quản lý con người 26/10/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 19/08/20221.600.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả03/10/20221.600.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả07/12/20221.600.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao19/08/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao05/09/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 02/11/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự10/08/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự14/10/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự24/12/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền10/08/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng05/08/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng07/10/2022/strong>1.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng02/12/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả14/09/20221.800.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả26/11/20221.800.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệpLịch khai giảng đang được cập nhật1.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
Đột phá trong lãnh đạo Lịch khai giảng đang được cập nhật2.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ - CHUYÊN KHẢO

KHÓA HỌCKHAI GIẢNG HỌC PHÍ KHUYẾN MÃI
Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân 03/01/20200 VNĐ
Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0Chưa có lịch khai giảng100.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0Chưa có lịch khai giảng100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thếChưa có lịch khai giảng100.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo cao cấp26/03/2019200.000 VNĐ
Tái cấu trúc tài chính Doanh NghiệpChưa có lịch khai giảng100.000 VNĐ

CEO NÂNG CAO

KHÓA HỌCKHAI GIẢNG HỌC PHÍ KHUYẾN MÃI
CEO Nâng caoChưa có lịch khai giảng46.800.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạoChưa có lịch khai giảng9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lượcChưa có lịch khai giảng9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lựcChưa có lịch khai giảng9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chínhChưa có lịch khai giảng9.600.000 VNĐ

KHÓA HỌC ONLINE TRỌN ĐỜI

STTTÊN KHÓA HỌCGIẢNG VIÊNHỌC PHÍHỌC PHÍ ƯU ĐÃITHỜI GIAN HỌC
CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC
1CEO - Giám Đốc Điều Hành Online Chuyên Nghiệp8,800,0004,400,000Học mãi mãi
2CCO - Giám Đốc Kinh Doanh Online Chuyên Nghiệp6,800,0003,400,000Học mãi mãi
3CHRO - Giám Đốc Nhân Sự Online Chuyên Nghiệp6,800,0003,400,000Học mãi mãi
4CMO - Giám Đốc Marketing Online Chuyên Nghiệp6,800,0003,400,000Học mãi mãi
4CPO - Giám đốc Sản Xuất Online Chuyên Nghiệp6,800,0003,400,000Học mãi mãi
KHÓA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ
5Văn Hóa Doanh NghiệpPhạm Văn Chính999.000Học mãi mãi
6Chân Dung Nhà Quản Lý Hiệu QuảPhạm Văn Chính999.000Học mãi mãi
7Chiến lực cạnh tranh theo mô hình Michael PorterDương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
8Phương Pháp và Nghệ Thuật Thương Lượng - Đàm PhánNguyễn Tất Thịnh999.000Học mãi mãi
9Phong Thủy ứng dụng dành cho StartupNguyễn Ngoan999.000Học mãi mãi
10Những Nhà Lãnh Đạo Vĩ ĐạiDương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
11Mô Hình Quản trị Theo Phương pháp McKinSeyDương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
12Nghệ Thuật lãnh đạoDương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
13Phát triển năng lực lãnh đạoHồ Minh Chính999.000Học mãi mãi
14Tổng quan về Hoạt động Doanh NghiệpDương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
15Chân dung của một CEODương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
16Quản trị rủi roDương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
17Những tố chất của một CEOPhạm văn Chính999.000Học mãi mãi
18Lãnh đạo trong thời đại toàn cầu hóaDương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
19Cách mạng 4.0 và ứng dụng vào Doanh NghiệpDương Ngọc Dũng999,000Học mãi mãi
20Những mô hình quản trị kinh điểnDương Ngọc Dũng999,000Học mãi mãi
21Chiến lược công ty Lê Quang Hạnh999.000Học mãi mãi
22Xây dựng hệ thống quản trị công tyDương Ngọc Dũng999,000Học mãi mãi
23Quản trị cuộc đờiPhạm văn Chính999.000Học mãi mãi
24 Quản trị Nhân Sự Dành Cho Lãnh ĐạoNguyễn Xuân Hải899,000Học mãi mãi
25Giải Phóng Lãnh ĐạoPhạm văn Chính999.000Học mãi mãi
26Tư Tưởng về Quản TrịDương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
27Hệ Thống Quản TrịDương Ngọc Dũng999.000Học mãi mãi
28Chiến lược thương hiệu dành cho Lãnh ĐạoNguyễn Ngoan999.000Học mãi mãi
29 Báo Cáo Nhân Sự Dành Cho Lãnh ĐạoPhạm Văn Chính999,000Học mãi mãi
30Thuần hóa "Ngựa chứng" trong Doanh NghiệpPhạm Văn Chính999.000Học mãi mãi
31Nghệ Thuật Tứ dung - Tứ trọngNguyễn Văn Mỹ999,000Học mãi mãi
32Tạo động lực và quản lý đội ngũ Nguyễn Ngoan999,000Học mãi mãi
33Xây dựng Cơ cấu Tổ chức Tinh gọn Phạm Văn Chính999,000Học mãi mãi
34Nghệ Thuật lãnh đạoLê Như Hiếu999,000Học mãi mãi
3511 Chiến lược để thành công trong Đàm phán Kinh DoanhNguyễn Văn Mỹ999,000Học mãi mãi
36Huấn Luyện Và Kèm Cặp Nhân ViênTrương Thị Mai999.000Học mãi mãi
37Văn Hóa Doanh NghiệpTrương Thị Mai999,000Học mãi mãi
38Quản lý Con ngườiTrương Thị Mai999,000Học mãi mãi
39Chân dung Doanh nhân Khởi nghiệpDương Ngọc Dũng999,000Học mãi mãi
40Ý tưởng trong Kinh doanh khởi nghiệp Dương Ngọc Dũng999,000Học mãi mãi
41Tinh thần Doanh nhânDương Ngọc Dũng999,000Học mãi mãi
KHÓA HỌC VỀ NHẬN SỰ NHÂN LỰC
42Nhân Tướng Học Trong Công Việc Và Trong Cuộc SốngPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
43Quản Lý Nhân Sự Theo Mô Hình RespectPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
4415 Câu Hỏi Vàng Trong Xây Dựng Hệ Thống Lương ThưởngPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
45Nghề Nhân SựPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
46Phương pháp trả lương 3PPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
47Cẩm nang xây dựng KPI trong Doanh nghiệpPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
48Đào tạo và phát triển nhân viênPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
49Quản lý nhân sự cho doanh nghiệp SME và Start upPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
50Công cụ xây dựng đội ngũ kế thừaPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
51Tạo động lực cho nhân viên thông qua Ủy thác công việcKiều Thị Kim Hoàn899,000Học mãi mãi
521501 Cách khen thưởng nhân viênPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
53Tổng quan và ứng dụng DiSC trong quản lý nhân sựPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
54Tổ chức Hoạt Động Bộ Phận Nhân SựPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
55Công cụ đo lường - Chỉ số ngưỡng mộ của nhân viênPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
56Công cụ đo lường - Chỉ số gắn bó của nhân viênPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
57Công cụ đo lường - Chỉ số đóng gớp giá trị của nguồn nhân lực vào Tổ chứcPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
58Công cụ đo lường - Chỉ số hiệu quả tuyển dụngPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
59Xây dựng Chiến lược nhân sự tinh gọn Phạm Văn Chính699,000Học mãi mãi
6011 kinh nghiệm quý giá trong QTNS ở Nhật BảnNguyễn Văn Mỹ699,000Học mãi mãi
61Lương Và Chế Độ Đãi NgộPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
62Tuyền dụng và bổ dụngNguyễn Xuân Hải899,000Học mãi mãi
63Nghệ Thuật Quản Lý Con NgườiPhạm Văn Chính899,000Học mãi mãi
64Luật pháp lao độngĐỗ Ngân Bình899,000Học mãi mãi
65Lãnh đạo đội ngũ đạt kết quả tối ưuPhạm văn Chính899,000Học mãi mãi
66Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Nguyễn Xuân Hải899,000Học mãi mãi
67Hoạch đinh nguồn nhân lựcTạ Thị Phước Thạnh899,000Học mãi mãi
68Đào tạo và đánh giá nhân viênNguyễn Lâm Tuấn899,000Học mãi mãi
69Tổ chức bộ phận nhân sựNguyễn Lâm Tuấn899,000Học mãi mãi
70Chân dung Giám đốc Nhận sựPhạm văn Chính899,000Học mãi mãi
KHÓA HỌC VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
71Quản lý dòng tiênNguyễn Công Hiệp899,000Học mãi mãi
72Quản Lý Chi PhíNguyễn Công Hiệp899,000Học mãi mãi
73Quản trị tài chính dành cho lãnh đạoNguyễn Công Hiệp899,000Học mãi mãi
74Quản trị kế toán dành cho lãnh đạoNguyễn Công Hiệp899,000Học mãi mãi
75Huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của Công tyDương Ngọc Dũng899,000Học mãi mãi
KHÓA HỌC VỀ SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH
76Nghiệp Vụ Quản Lý KhoTạ Thị Phước Thạnh899000Học mãi mãi
77Kaizen và 5SLê Đình Tiến899000Học mãi mãi
78Hoạch Định Và Quản Lý 4MTrương Minh Cảnh899,000Học mãi mãi
79Tổ Chức Sản Xuất Theo Mô Hình Tiên TiếnTrương Minh Cảnh899,000Học mãi mãi
80Chiến Lược Sản XuấtTrương Minh Cảnh899,000Học mãi mãi
81Chân dung sản xuất - CPO Lê Đình Tiến899,000Học mãi mãi
82Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phíĐinh Viết Huyễn899,000Học mãi mãi
83Quản lý chất lượng sản xuất chuyên nghiệp Lê Đại Ngọc899,000Học mãi mãi
84Tổ chức phân xưởng nhà máyTạ Thị Phước Thạnh899,000Học mãi mãi
85Quản trị chuỗi cung ứngLê Đại Ngọc899,000Học mãi mãi
86Quản trị sản xuấtNguyễn Lâm Tuấn899,000Học mãi mãi
87Một số mô hình quản trị sản xuất tiên tiếnTrương Minh Cảnh899,000Học mãi mãi
88Kiểm tra và Quản lý sản xuất hiệu quảLê Đại Ngọc899,000Học mãi mãi
89Quản đốc sản xuất chuyên nghiệpNguyễn Lâm Tuấn899,000Học mãi mãi
90Quản trị kho bãi chuyên nghiệpNguyễn Lâm Tuấn899,000Học mãi mãi
KHÓA HỌC VỀ TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG
91Xây Dựng Tổ chức Bán Hàng Hiệu Quả CaoPhạm Văn Chính699.000Học mãi mãi
92Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
93Tư Duy Marketing Khác Biệt Trong Kỷ Nguyên Số 4.0Nguyễn Ngoan699.000Học mãi mãi
94Định Vị Thương HiệuDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
95Kỹ năng bán hàng qua điện thoạiTạ Thị Phước Thạnh699.000Học mãi mãi
96Quảng Cáo Và PRDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
97Nghệ thuật chăm sóc khách hàngTạ Thị Phước Thạnh699.000Học mãi mãi
98Kỹ năng bán hàng hiệu quảHồ Minh Chính699.000Học mãi mãi
99Truyền thông và giao tiếp trong kinh doanhDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
100Quản trị MarketingDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
101Xây dựng và quản trị thương hiệuDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
102Marketing dành cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
103Quản trị Marketing dành cho Doanh Nghiệp đa Quốc giaDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
104Tổ chức và hoạt động bộ phận Marketing trong Doạnh NghiệpDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
105Nghiên cứu và phân tích thị trườngDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
106Maketing Truyền thông xã hộiDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
107Thương hiệu và định giá thương hiệuDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
108Chiến lược kinh doanhDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
109Quản lý hoạt động hỗ trợ thương mạiNguyễn Ngoan699.000Học mãi mãi
11012 Bí Quyết đánh vào tâm lý - Tình cảm khách hàngNguyễn Văn Mỹ699.000Học mãi mãi
111Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàngNguyễn Ngoan699.000Học mãi mãi
112Marketing căn bản và sáng tạoNguyễn Văn Mỹ699.000Học mãi mãi
113Xây dựng bộ phận MarketingTạ Thị Phước Thạnh899,000Học mãi mãi
114Huấn luyện đào tạo bán hàngTạ Thị Phước Thạnh699.000Học mãi mãi
115Quản lý hoạt động hỗ trợ thương mạiLê Đại Ngọc699.000Học mãi mãi
116Quản lý kênh phân phốiNguyễn Ngoan699.000Học mãi mãi
117Chân dung CCO chuyên nghiệpNguyễn Ngoan699.000Học mãi mãi
118Bán hàng và chăm sóc khách hàngTrương Thị Mai699.000Học mãi mãi
119Chiến lược MKTLê Đại Ngọc699.000Học mãi mãi
120Quản trị và phát triển kênh phân phốiNguyễn Lâm Tuấn699.000Học mãi mãi
121Tổ chúc hoạt động bộ phận MKT trong Doanh nghiệpLê Đại Ngọc699.000Học mãi mãi
122Trưởng phòng kinh doanhNguyễn Lâm Tuấn699.000Học mãi mãi
123Nghiên cứu và phân tích thị trườngNguyễn Lâm Tuấn699.000Học mãi mãi
124Nghề chăm sóc khách hàngNguyễn Lâm Tuấn699.000Học mãi mãi
125Nghề bán hàngNguyễn Lâm Tuấn699.000Học mãi mãi
126Cửa hàng trưởngNguyễn Lâm Tuấn699.000Học mãi mãi
127Quản lý giám sát bàn hàngNguyễn Lâm Tuấn699.000Học mãi mãi
128Nghề kinh doanhNguyễn Lâm Tuấn699.000Học mãi mãi
129Chính sách MarketingLê Đại Ngọc699.000Học mãi mãi
130Quản lý cửa hàngNguyễn Lâm Tuấn699.000Học mãi mãi
131Thiết lập và xây dựng kế hoạch kinh doanhLê Đại Ngọc699.000Học mãi mãi
132Chân dung Giám đốc MarkertingDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
KHÓA HỌC KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP
133Quản lý SếpPhạm Văn Chính699.000Học mãi mãi
134Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụngPhạm Văn Chính699.000Học mãi mãi
135Cẩm nang xây dựng xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việcPhạm Văn Chính699.000Học mãi mãi
136Xây Dựng hành trình sự nghiệp thế kỷ 21Nguyễn Ngoan699.000Học mãi mãi
13712 Tuyệt Chiêu Bán Hàng Của Sales Man Xuất SắcNguyễn Ngoan699.000Học mãi mãi
138Thay đổi thói quen, Thay đổi vận mệnhPhạm Văn Chính699.000Học mãi mãi
139Kỹ năng tạo động lựcPhạm Văn Chính699.000Học mãi mãi
140Kỹ Năng Huấn Luyện Và Kèm CặpPhạm Văn Chính699.000Học mãi mãi
141Kỹ năng giao việc và ủy quyềnPhạm Văn Chính
142Kỹ năng viết bản mô tả công việc Phạm Văn Chính
143Kỹ Năng Quản Lý Mâu Thuẫn & Xử Lý Xung ột Theo Mô Hình DISCPhạm Văn Chính699.000Học mãi mãi
144Doanh Nhân Tự Tin Nói Chuyện Trước Công ChúngDoanh nhân Phương Thảo699.000Học mãi mãi
145Kỹ Năng Làm Việc Hiệu QuảTạ Thị Phước Thạnh699.000Học mãi mãi
146Bí Quyết Tạo Năng Lượng Để Thành CôngNguyễn Ngoan699.000Học mãi mãi
147Tuyệt chiêu tạo động lực cho nhân viênNguyễn Ngoan699.000Học mãi mãi
148Hành Trang Tìm ViệcKiều Thị Kim Hoàn699.000Học mãi mãi
149Kỹ năng Nâng cao tư duy tích cực và Trị tuệ cảm xúcDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
150Kỹ năng giao tiếp hiệu quảTạ Thị Phước Thạnh699.000Học mãi mãi
151Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhTạ Thị Phước Thạnh699.000Học mãi mãi
152Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nạiHồ Minh Chính699.000Học mãi mãi
153Hợp tác và xây dựng tinh thần làm việc nhómDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
154Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhHồ Minh Chính699.000Học mãi mãi
155Nghệ thuật đàm phánHồ Minh Chính699.000Học mãi mãi
156Đàm Phán trong kinh doanhDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
157Trình bày thuyết phục và hiệu quảDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
158Quản trị cuộc đờiLê Thẩm Dương699.000Học mãi mãi
159Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viênLê Như Hiếu699,000Học mãi mãi
160Bí Quyết Chinh Phục Các Nhà Tuyển Dụng Khi Phỏng Vấn Xin ViệcNguyễn Văn Mỹ699.000Học mãi mãi
161Đàm Phán Và Thương LượngTrương Thị Mai699.000Học mãi mãi
162Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả Cho Đội Ngũ Bán HàngPhạm Văn Chính699.000Học mãi mãi
163Quản trị cảm xúcTrương Thị Mai699.000Học mãi mãi
164Kỹ năng giải quyết vấn đềTrương Thị Mai699.000Học mãi mãi
165Tạo động lực làm việc cho nhân viênLê Đại Ngọc699.000Học mãi mãi
166Lựa chọn mô hình trong doanh nghiệpLê Đại Ngọc699.000Học mãi mãi
167Lựa chọn hình thức Pháp lý khi thành lập Doanh nghiệpDương Ngọc Dũng699.000Học mãi mãi
KHÓA HỌC TRAINING COURSES IN ENGLISH
168 Risk ManagementDương Ngọc Dũng999.000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
169 Crisis managementDương Ngọc Dũng999.000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
170 Corporate strategyDương Ngọc Dũng999.000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
171 How to build management systemDương Ngọc Dũng999.000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
172Conflict and Dispute Management
( quản trị mâu thuẫn và xung đột )
Dương Ngọc Dũng999.000Học bằng Tiếng AnhHọc mãi mãi
173Supply Chain Management
( Quản trị chuỗi cung ứng)
Dương Ngọc Dũng999.000Học bằng Tiếng AnhHọc mãi mãi
174Organizational Behavior ManagementDương Ngọc Dũng999.000Học bằng Tiếng AnhHọc mãi mãi
175R&D ManagementDương Ngọc Dũng999.000Học bằng Tiếng AnhHọc mãi mãi
176Managing corporate CultureDương Ngọc Dũng999.000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
177International MarketingDương Ngọc Dũng699,000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
178How To Improve The Quality Of Thinking For LeaderDương Ngọc Dũng999.000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
179Managing A MNC - Multinational CorporationsDương Ngọc Dũng999.000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
180Building Global BrandDương Ngọc Dũng699,000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
181Talent ManagementDương Ngọc Dũng999.000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
182International BusinessDương Ngọc Dũng699,000Học bằng tiếng AnhHọc mãi mãi
183Negotiation SkillsDương Ngọc Dũng699.000Học bằng Tiếng AnhHọc mãi mãi
184How To Manage A MeetingDương Ngọc Dũng699.000Học bằng Tiếng AnhHọc mãi mãi

NHẬN MÃ KHUYẾN MÃI KHÓA HỌC 

Nhận ưu đãi giảm giá từ mã khuyến mãi của bạn.