Author Archives: khoahocpticom

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN KIẾN TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI CỦA PTI NĂM 2019

Chuỗi hành trình kiến tập tại nước ngoài do PTI tổ chức          Sự kiện          admin Với sứ mệnh trở thành tổ chức hàng đầu trong việc phát triển các kiến thức kỹ năng của giới doanh trí, là nhân tố chất lượng, đáng tin cậy, văn minh trong quá trình thúc đẩy, chuyển giao đến các […]