Hành trình PTI 2020

12 năm – một chặng đường

PTI đang bước sang năm thứ 12 trong chặng đường đồng hành hữu ích cùng các doanh nhân/ doanh nghiệp Việt. Mỗi năm qua đi, tấm bản đồ doanh trí PTI ngày càng được trải rộng trong niềm vui chung của thịnh vượng quốc gia. Mặc dù vậy, những làn sóng mới và sự đổi thay của các yếu tố kinh doanh đã và đang thúc đẩy PTI, trên hành trình 2020, tiếp tục và nhanh chóng tạo ra các giá trị tốt hơn – thiết thực – phù hợp hơn, cộng hưởng bền vững cùng sự phát triển của mỗi học viên và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *