Monthly Archives: Tháng Một 2020

HỌC TẬP – THAM QUAN – CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Chương trình kiến tập tại Nhật Bản Thế giới đang thay đổi theo từng giờ. Doanh nghiệp tri thức và tri thức của doanh nghiệp trở thành yếu tố cốt cõi quyết định sự thành công trong tương lai của một quốc gia và cộng đồng. Hơn bao giờ hết, tầng lớp doanh nhân Việt […]

Call Now Button